Houtrotrenovatie

Houtrot reparatie en preventie

Schimmel is misschien wel de grootste bedreiging voor hout. Wanneer onvoldoende behandeld hout langdurig in aanraking komt met vocht, kunnen schimmels veel houtsoorten afbreken en zo daarin houtrot veroorzaken 
Houtrot treedt vaak als eerste op bij kozijnen, liggende delen en verbindingen. U kunt vergevorderde houtrot vaak zelf herkennen. Let hierbij op de volgende kenmerken :

o Het loslaten van delen van het hout, zachte plekken in -het hout

o Blaasvorming onder de verflaag en onthechting daarvan;

o Barsten in de verflaag;

o Klemmende ramen en deuren vanwege uitzettend hout

o Bruine of zwarte verkleuring van het ongeverfde hout;

Herstellen van houtrot

Als het gaat om het vakkundig en duurzaam herstellen van houtrot, mag Jeroen Dietz een echte specialist worden genoemd. Hierbij kan worden gekozen voor het uitfrezen van de aangetaste delen, waarna deze worden opgevuld met flexidur. (Flexidur is een duurzaam tweecomponenten epoxy reparatiemiddel). Wanneer het rotte deel echter te groot is, zal worden gekozen voor deelvervanging met hardhout. In beide gevallen zal de duurzaamheid van het onderhoud aanzienlijk worden opgerekt.

Houtrot reparatie en preventieKent U de huidige staat van Uw kozijnen ? Houtrot steekt vaak ongemerkt de kop op en is de belangrijkste oorzaak van problemen met kozijnen en andere houten onderdelen van Uw woning. Slecht onderhoud of onvakkundig schilderwerk is vaak de oorzaak. Het herkennen, voorkomen en behandelen ervan vereist het nodige vakwerk.

Wanneer treedt houtrot op ?

Houtrot treedt op daar waar onvoldoende behandeld hout langdurig in aanraking komt met vocht. Het treedt vaak als eerste op bij kozijnen en verbindingen. Als er niet goed is afgekit kan er water bij het hout komen, wat daar ook blijft staan. Behalve goed schilderwerk is dus ook goed afkitten van groot belang om houtrot te voorkomen.

Hoe herkent U houtrot ?

U kunt vergevorderd houtrot zelf wel herkennen. Let hierbij op de volgende kenmerken :- Blaasvorming onder de verflaag en onthechting hiervan- Barsten in de verflaag- Lokale holten en indeukingen in de lengterichting van het hout- Bruine of zwarte verkleuring van het ongeverfde hout- Het loslaten van delen van het hout

Maar om het eerste begin van houtrot te ontdekken is vaak een geoefend oog noodzakelijk. Een goede inspectie door een vakman kan later veel kosten besparen. In goed overleg en met vakkundig advies, kunnen wij ervoor zorgen dat uw kozijnen en deuren nog lange tijd meegaan.

We kunnen veel, maar mocht het ondanks alles toch te laat zijn voor uw kozijn of deur, dan kunt U ook deze herstelwerkzaamheden aan ons overlaten. Wij werken samen met een professioneel team van timmerlieden die met zo min mogelijke kosten zullen zorgen voor een maximaal resultaat.